Hop til hovedindholdet

Svendborg Kommune logo

Strømstyrke - få skub i din iværksættervirksomhed


Dato og tid

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 08:30 til torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 10:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 17. marts 2019 kl. 23:55

Sted

Fremtidsfabrikken Lok. Fremsynet, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg Fremtidsfabrikken Lok. Fremsynet
Jessens Mole 11
5700 Svendborg

Strømstyrke - få skub i din iværksættervirksomhed


Arrangementsbeskrivelse

Strømstyrke er iværksætterforløbet for dig, der allerede har taget de første skridt med din virksomhed. På forløbet bliver du skærpet i, hvordan du nu driver din iværksættervirksomhed videre fra land.

Hvem kan deltage på Strømstyrke?
For at gå på Strømstyrke lægger vi vægt på, at du allerede har kunder, og at du har et klart ønske om at gøre din virksomhed til en bæredygtig levevej.


Vi skeler ikke til, om du har ambitioner om at "slås med kineserne" på det globale marked, men at du er motiveret for at arbejde intensivt med din virksomhed henover de seks måneder, som Strømstyrke strækker sig over (marts - oktober 2019).

Selve forløbet
På forløbet starter du og de andre deltagere på en arbejdslejr med fokus på ARBEJDE - nemlig at arbejde med din virksomhed og sætte kursen for de næste måneder. Derudover at lære de andre på holdet at kende - og dermed bruge de andre deltagere som sparringspartnere.

På arbejdslejren vil Søren Schnedler (centerofgravity.dk) arbejde med din/virksomheds kerneværdi faciliteret af Helene Bak, brandstorm.dk


Herefter følger fem faste moduler:
- KEND DINE KUNDER (dobbeltmodul) v/ Mette Hauge Kaae, nichefabrikken.dk
- PRISSÆTNINIG v/Margrete Bak, karlbak.dk
- (SELV)LEDELSE v/Margrete Bak, karlbak.dk
- VIRKSOMHEDENS ØKOSYSTEM v/Julie Kjær-Madsen, loopcompany.com

Imellem de faste moduler kan du til- og fravælge valgfag i bl.a. branding, markedsføring, personligt salg mm.

fremtidsfabrikken.svendborg.dk og på projektets hjemmeside, medstroem.dk/stroemstyrke finder du yderligere oplysninger om forløbet.

Du er også velkommen til at konakte konsulent, Kasper Tveden på kasper.tveden.jensen@svendborg.dk eller på 2463 9614

Pris
Prisen for forløbet er 3.250, der dækker forplejning (frokost og kaffe/the/vand i løbet af dagen), materialer og overnatningen d. 20-21 marts på Hotel Trinity i Fredericia.


Interview og optagelsesproces
Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi kontakte dig og invitere dig til et interview i februar/marts måned. Ved interviewet får du mulighed for at præsentere dig selv, stille spørgsmål og afstemme dine forventninger.

Samtidig får vi mulighed for at høre lidt mere om dig og dine drømme og ønsker for din virksomhed.

Interviewet varer ca. 30-60 min. og arrangeres på forhånd.

Interviewet skal sikre, at forløbet er det rigtige for di. Samtidig vil vi gerne sikre, at du er motiveret for at bruge den nødvendige tid og energi på at deltage i forløbet. Ambitionen er, at holdet vil syde af dynamik og udvikling.

Betingelser for deltagelse
Når du er optaget på forløbet  forpligter du dig til at indlevere og opfylde tre ting:

1. Registere og levere din tidsforbrug i form af timeregistreringer

Det forventes, at du bruger cirka 40 timer om måneden til forberedelse og deltagelse på modulerne, business sparring (business læringsgrupper) og buddyordning, og du forpligter dig til at registrere dit tidsforbrug på forløbet og indlevere det til projektadministrationen.

2. Leverer information om din omsætning og antal samarbejdspartnere
Som deltager forpligter du dig til at oplyse din lokale koordinator om økonomiske nøgletal for din virksomhed. Fremtidsfabrikken bruger dine økonomiske data som måleparametre, og de behandles fortroligt.

3. Udfylder de løbende spørgsmål fra SDUs forsker team
Medstrøm-projektet følges af to forskere fra Syddansk Universitet (SDU), og gennem din deltagelse i projektet er du udvalgt til at bidrage til forskning og metodeudvikling, som vil komme andre iværksættere til gode. Du vil blive bedt om at besvare en kort række spørgsmål, som du modtager på mail, både før, under og efter din deltagelse i forløbet, og besvarelsen af disse spørgsmål er en betingelse for at kunne deltage i projektet. Svarene behandles naturligvis strengt fortroligt, og dit bidrag er anonymt

Ved at udfylde ansøgningsskemaet til højre, erklærer du dig indforstået med nævnte betingelser.


Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >